Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

THƯ CÁM ƠN

Mời các bạn xem Thư Cám Ơn của BTC Lễ Mừng Thọ Thầy Lê Văn Quýt và Thư Cám Ơn của Thầy Lê Văn Quýt trên trang NGUYỄN HOÀNG SÀI GÒN bằng cách bấm VÀO ĐÂY

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi