Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Bình , Bỉnh, Phước và lớp cũ thời Trung Học Hải Lăng 1964-68

Từ trái sang: Lý, Diên, Phước , Thao, Ngọc

Từ phải sang: Thỏn, Bỉnh , Chữ ( em ruột của Lược) và ( x )
Từ trái sang:Thỏn, Thao, Phan Khắc Vỵ (già nhất), bên trái Vỵ là Sơn( người Trung Đơn), một người cháu của Ngọc


Từ trái sang: Trần Văn Lý, Ng. Thỏn, Ng Khắc Phước, Hoàng Thanh Bình,
Ngồi bệt dưới nền nhà: Thao

Họp lớp cũ thời Trung học Hải Lăng 1964-68 tại nhà anh Nguyễn Thỏn ở Dầu Giây ngày
07/6/2009Người theo dõi