Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

NGUYỄN HOÀNG 6471 HUẾ- QUẢNG TRỊ GẶP MẶT ĐẦU NĂM     SÁNG 17 THÁNG 2 NĂM 2013, TỨC NGÀY 8 THÁNG GIÊNG NĂM QUÝ TỴ, NGUYỄN HOÀNG 6471 HUẾ-QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU NĂM QUÝ TỴ TẠI NHÀ NGUYỄN HIẾU Ở THỊ XÃ QUẢNG TRỊ.
    ĐẾN  VỚI BUỔI GẶP MẶT CÓ HƠN 40 ANH CHỊ EM TỪ  TP HUẾ, TP ĐÔNG HÀ, GIO LINH, TRIỆU PHONG, HẢI LĂNG VÀ TX QUẢNG TRỊ.
ĐẶC BIỆT BUỔI GẶP MẶT LẦN NÂY, TRỊNH ĐÌNH CHÍNH CÓ ĐƯA CHỊ BÍCH TUYÊT, HIỀN THÊ CỦA MÌNH RA " TRÌNH DIÊN" VỚI ANH CHỊ EM QUẢNG TRỊ VÀ CÓ THÊM 4 BẠN : TƯỞNG (ĐÔNG HÀ), DÃ (GIO LINH) VÀ CHÓT (TRIỆU ĐẠI ) VÀ TẠ THỊ LAN (HCMC).

Người theo dõi