VƯỜN CỔ TÍCH - Võ Đình Hương ( Thi Ông, Hải Vĩnh)


alt
  
VƯỜN CỔ TÍCH
Bốn mùa,mùa xuân trước nhất
Mùa xuân đẹp bởi mai vàng
Vườn nhà hai cây mai nhỏ
Đặt tên mai anh mai em
Dần dà theo dòng thời gian
Mặc cho thanh bình, bão tố
Lớn dần giữa khu vườn nhỏ
Mai anh cũng như mai em
Thời gian qua thật là nhanh
Chẳng nhớ bao năm rồi nữa
Mai anh lớn lên như thế
Mai em vào độ dậy thì 
Và rồi mùa xuân năm ấy
Mai em nở một nụ vàng
Gio lay cành xuân nhè nhẹ
Hương bay mùa xuân đầu tiên
Tôi là chủ nhân của mai
Cũng lớn khôn theo dòng đời
Và mơ một ngày xuân đẹp 
Mai em hiểu cho lòng tôi...
Một chiều quê hương ly tan
Như bao người phải tha phương
Tôi ra đi tìm lối sống
Đành xa mai anh mai em
Xa quê đã bao nhiêu năm
Lòng luôn nhớ về chốn cũ
Mong ngày quê nhà đoàn tụ
Về thăm mai anh mai em
Ngày kia quê nhà bình yên
Tôi về thăm khu vườn nhỏ
Vườn cây tôi trồng năm cũ
Vẫn còn mai anh mai em
Vin cành mai em vào tay
Đưa qua mai em tôi cười
Từ nay không xa nhau nữa
Ta cứ lớn khôn với đời
Lòng người và cây hiểu nhau
Nên tiếp mấy mùa xuân sau
Mai em nở hoa rực rỡ
Mai anh vài cái lơ thơ
Nhưng mùa gió bão năm kia
Làm cây mai anh trốc gốc
Ngả thân vào cây mai em
Và chết sau mùa gió lốc
Mấy mùa xuân nay lại về
Mai em buồn không nở hoa
Mùa xuân trong khu vườn nhỏ 
Thành VƯỜN CỖ TÍCH bao giờ
                      2/9/12
                 VÕ ĐÌNH HƯƠNG