Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

CÁO PHÓ

                              CÁO PHÓ

GIA ĐÌNH VÀ NGUYÊN HOÀNG 6471 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:

BẠN TRỊNH ĐÌNH DẨN

CỰU HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ.

QUÊ QUÁN; TRÀ LIÊN ĐÔNG, TRIỆU GIANG,
TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ.
Hình ảnh nội tuyến 1
  
 DO BỊ BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG CỨU CHỬA ĐƯỢC ĐÃ TỪ BIỆT GIA ĐÌNH,
ANH CHỊ EM BẠN BÈ VỀ VỚI TỔ TIÊN LÚC 14.24 GIỜ NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2013
TỨC LÀ NGÀY 18 THÁNG 7 MĂM QUÝ TỴ
HƯỞNG THỌ 63 TUỔI..

LỄ NHẬP QUAN  LÚC 21 GIỜ NGÀY 24 THÁNG 8
NĂM 2013.
 LỄ VIÊNG BẮT ĐẦU HỒI 8 GIỜ NGÀY 27 THÁNG 8
NĂM 2013
 LỄ DI QUAN LÚC  8 GIỜ SÁNG 28 THÁNG 8 NĂM 2013 TỨC LÀ NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM QUÝ TỴ

CẦU NGUYỆN BẠN TRỊNH ĐÌNH DẨN
 SỚM SIÊU THOAT.

                             
       
 NGUYỄN HOÀNG 6471 TẠI QUẢNG TRỊNgười theo dõi