Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

QUYẾT TOÁN THU CHI NGÀY 14/7/2017 CỦA NH6471 QT

QUYẾT TOÁN THU CHI NGÀY 14/7/2017
CỦA NGUYỄN HOÀNG 6471 QUẢNG TRỊ

A-       TỔNG SỐ TIỀN THU VÀO: 61 800 000 đồng

I. Các mạnh thường quân đã  hổ trợ :26 000 000 đồng
1-Ban LLNH6471Sài Gòn  gửi ra                     10 000 000 đồng
2-Anh Lê văn Chương ủng hộ                            5 000 000 đồng
3-Anh Lê Mậu Sức                                              4 400 000 đồng
4- Một bạn giấu tên                                             3 000 000 đồng
5- Chị Lê thị Thạnh                                             1 100 000 đồng
6-Một bạn giấu tên                                                 500 000 đồng
7-Một bạn giấu tên                                              2 000 000 đồng

II- Các anh chị em tham dự đóng góp và hổ trợ :35 800 000 đồng
STT
HỌ VÀ TÊN
ĐÓNG GÓP
HỔ TRỢ
1
VÕ ĐỨC MINH           
300.000 đồng

2
DƯƠNG THỊ NGỌC
300.000 đồng
200.000 đồng
3
NGUYỄN CỬ
300.000 đồng

4
TRỊNH ĐẠT
300.000 đồng

5
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
300.000 đồng

6
CAO THANH ĐÀO
300.000 đồng
200.000 đồng
7
NGUYỄN THỊ THỂ
300.000 đồng
200.000 đồng
8
LÊ ĐÌNH
300.000 đồng

9
NGUYỄN KHẮC PHƯỚC
300.000 đồng
200.000 đồng
10
TRẦN ĐÌNH CƯ
300.000 đồng

11
VÕ ĐÌNH CHỮ
300.000 đồng

12
NGÔ LỆ HÀ
300.000 đồng

13
V/CHỒNG TRẦN P DŨNG
600.000 đồng
900.000 đồng
14
PHAN VĂN PHÚC
300.000 đồng

15
HỒ CÔNG BÌNH
300.000 đồng

16
LƯU CHỮ
300.000 đồng

17
HỒ NGỌC BÔI
300.000 đồng

18
TRẦN H GIÁO
300.000 đồng
200.000 đồng
19
LÊ ĐỨC THỨC
300.000 đồng
1.700.000 đồng
20
TRẦN ĐỨC HÙNG
300.000 đồng
1.700.000 đồng
21
LÊ BÁ LƯ
300.000 đồng
200.000 đồng
22
THÁI TĂNG ẤN
300.000 đồng

23
LÊ QUANG SINH
300.000 đồng

24
NGUYỄN THỊ TỴ
300.000 đồng
200.000 đồng
25
NGUYỄN HIẾU
300.000 đồng
200.000 đồng
26
ĐỖ MINH NGHĨA
300.000 đồng
200.000 đồng
27
ĐOÀN CƯỜNG
300.000 đồng

28
NGUYỄN THỊ TOÁN
300.000 đồng

29
NGUYỄN THỊ TÍCH
300.000 đồng

30
NGUYỄN NGỌC THÁI
300.000 đồng
200.000 đồng
31
NGUYỄN VĂN HÙNG
300.000 đồng

32
TRƯƠNG NG BĨNH
300.000 đồng

33
BÙI PHƯỚC VĨNH
300.000 đồng
700.000 đồng
34
HỒ SỸ BÌNH
300.000 đồng
200.000 đồng
35
NGUYỄN CHƠN LỘC
300.000 đồng
200.000 đồng
36
NGUYỄN AN
300.000 đồng
200.000 đồng
37
VỢ NGUYỄN AN
300.000 đồng

38
EM NGUYỄN AN
300.000 đồng

39
BÙI NGỌC NGỮ
300.000 đồng
200.000 đồng
40
HỒ PHƯƠNG LOAN
300.000 đồng
200.000 đồng
41
NGUYỄN DUY LẪM
300.000 đồng
200.000 đồng
42
LÊ DŨNG
300.000 đồng

43
NGUYỄN ĐĂNG THI
300.000 đồng
700.000 đồng
44
HOÀNG VĂN LONG
300.000 đồng

45
LƯƠNG VĂN THẢN
300.000 đồng
200.000 đồng
46
NGUYỄN THỊ TRONG
300.000 đồng
200.000 đồng
47
TRẦN VĂN KHÔI
300.000 đồng
700.000 đồng
48
TRẦN THỊ THANH
300.000 đồng
700.000 đồng
49
NGUYỄN NGỌC ANH
300.000 đồng
200.000 đồng
50
LÊ THỊ LỰU
300.000 đồng
200.000 đồng
51
HỒ NGỌC DƯ
300.000 đồng

52
TRẦN VĂN ĐÔNG
300.000 đồng

53
NGỌC THẠCH
300.000 đồng

54
PHAN VĂN DÃ
300.000 đồng

55
NGUYỄN THỊ SỬU
300.000 đồng

56
LÊ QUANG HUẾ
300.000 đồng

57
TRẦN CHÓT
300.000 đồng

58
V/CHỒNG LÊ VĂN CHƯƠNG
600.000 đồng
400.000 đồng
59
V/CHỒNG TRẦN VĂN HẢO
600.000 đồng

60
V/CHỒNG VÕ VĂN TRỊ
600.000 đồng

61
HỒ NGỌC THỌ
300.000 đồng

62
LÊ HỮU HUY
300.000 đồng

63
TRẦN THỊ XUÂN
300.000 đồng
200.000 đồng
64
ĐINH VĂN HỮU
300.000 đồng

65
NGUYỄN KIM OANH
300.000 đồng
700.000 đồng
66
ĐOÀN HOÀN
300.000 đồng

67
TRẦN VĂN DÂN
300.000 đồng

68
CHÂU HẢI DẦN
300.000 đồng
100.000 đồng
69
NGUYỄN QUÁT
300.000 đồng

70
NGỌC THÚY
300.000 đồng

71
LÊ CHÍ DŨNG
300.000 đồng
700.000 đồng
72
THUẬN
100.000 đồng

TỔNG CỘNG
22.600.000 đồng
13.200.000 đồng
  

B-       CÁC KHOẢN CHI: 48 308 000 đồng
1-Ăn sáng , nước uống                   1 982 000 đồng
2-Ăn trưa                                        6 438 000 đồng
3-Trằm Trà Lộc                              1 400 000 đồng
4-Thuê 3 xe                                    5 500 000 đồng
5-Mũ                                                  800 000 đồng
6-Ảnh                                                 750 000 đồng
7-Tiệc tối                                       14 218 000 đồng
8-Trợ cấp kk                                    9 000 000 đồng
9- Cấp học bổng                              7 000 000 đồng
10-Tiền điện thoai 8 nhóm trưởng     800 000 đồng
11- Tổng kết rút kinh nghiệm            420 000 đồng

C-       SỐ TIỀN CÒN LẠI NHẬP QUỸ  :
61 800 000 -  48 308 000 =   13 492 000 đồng (mười ba triệu  bốn trăm chín hai nghìn đồng )
QUẢNG TRỊ   30/7/ 2017
              Thủ quỹ 
      NGUYỄN THỊ TỴ


Người theo dõi