Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

NGƯỜI THẦY, Thơ Nguyễn TườngNGƯỜI THẦY
( Kính tặng thầy Lê Hữu Thăng
và các thầy cô Nguyễn Hoàng)

Thầy đứng đó mái tóc giờ đã bạc
Bốn mươi năm rời lớp, phải đâu gần
Hôm nay bài rất mới, chữ NGHĨA NHÂN
Chẳng có kiểm tra, chẳng cần lý thuyết
Môn học thưa Thầy bao gồm mấy tiết ?
Sẽ khó thông đây,nhưng không thiệt công Thầy
Những học trò xưa giờ sống khắp đó đây
Nguyễn Hoàng trường yêu, ngôi trường đại nghĩa
Được mấy vĩ nhân, không bàn, không kể
Xin kể Thầy nghe có nhiều những tấm lòng
Những người Thầy một thưở mãi nêu gương
Là bài học chúng em luôn kính nể
Bài học Thầy Thăng, nghe qua bạn kể
Tới hôm nay còn nặng nghĩa quê hương
Dù Thầy đang đời viễn xứ, tha phương
Mấy khoản tiền hưu đem làm việc thiện
Kinh tế thị trường, thầy quên phép tính
Vốn liếng cho người ai sẽ lãnh phần hơn
Cầu ơn trên Thầy luôn khỏe xác hồn
Hạt giống Thầy gieo rồi đơm bông kết trái

Việt Nam 28.8.09
Nguyễn Tường

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi