Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Thầy TRẦN KIÊM ĐOÀN - VỌNG GIÁNG SINHXin chúc bạn hiền đầy hy vọng

Niềm vui dưới thế cõi bình an

Thương yêu hoan hỷ khơi dòng sống

Trí tuệ, từ bi hiện rỡ ràng

Chúc những ước mơ thành sự thật

Giáng Sinh mừng đón rạng huy hoàng

Sáng từ tâm thức đêm tri ngộ

Năm Mới thiền môn Xuân đã sang

***

CHRISTMAS SENSES

I wish you hope and joy in peace

Days filled with warmth and loving wisdom,

Compassion, mindfulness and so much more

May all your dreams come true

May you have an enlightened Merry Christmas

And a paramita New Year, too.


Sacramento, Mùa Giáng Sinh 2010

Trần Kiêm Đoàn

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi