Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

Thư của Thầy Lê Hữu Thăng

From: lehuuthang@msn.com
To: meujni@yahoo.com; bichphantw3@yahoo.com; cadaold2000@yahoo.com; lehuuthang@msn.com
Subject: dia chi e mail
Date: Sat, 19 Sep 2009 17:54:27 -0600


Nguyen Hoang sap thuc hien mot Blog Nh de thong tin,lien lac voi dong mon .
1.-Thong tin sinh hoat
2.-Gioi thieu hinh anh ve Nguyen Hoang,Quang tri ngay xua va hom nay.
3.-Gioi thieu nhung bai viet,Tho..lien quan den Quang tri va Nguyen Hoang
................
TON CHI: NGHIEM CHINH+DUNG DAN +PHI CHINH TRI.

Thay khong biet nhieu,Vay trong the he cac em,cung lop,than quen..gioi thieu cho Thay biet dia chi de
gioi thieu Blog /Nguyen Hoang


---------------------------------------- Le Huu Thang email: LeHuuThang@msn.com ----------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi