Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

Họp mặt Nguyễn Hoàng thường niên tại Đà Nẵng, 13/9/09

                                            Thầy Thanh đang đứng bên canh Thu Ba, thủ quỹ Nguyễn Hoàng Đà Nẵng

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi