Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

NH HỌP MẶT TẠI NHA TRANG 02/01/09

TIN VÀ ẢNH:HOÀI TRÂM


Thầy Hồ ngọc Thanh và thầy Nguyễn ThiệnHai thầy và hai nữ sinh Nguyễn Thị Út và Lê Thị Thủy
Châu Thạch ( Trương văn Trạn)

Lê NúngTrần Đăng Bé & Trương Minh Kháng

Lê Núng & Phu nhân

(Nhờ Hoài Trâm thuyết minh thêm về những tấm hình này. Thư gửi về: nguyenhoang6471@gmail.com)

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi