Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

BÀI CHO HUỆ

Ngày xưa Huệ chẳng nói ra
Eng nào học giỏi cho qua chung đò
Tam bê ba có nhiều trò
Cậu nào cũng thấy cao giò đẹp trai
Lại thêm học giỏi nhiều tài
Huệ mà ôm hết có ngày chìm sông
Bây giờ em đã có chồng
Nói ra chỉ tiếc chẳng trông mong gì
Nhất là anh chàng( T.) tình si
Yêu em quên cả lối đi về nhà
Những chiều tan học bước ra
Thẩn thơ đã thấy chàng ta đứng chờ
Nhưng đời ai biết chữ ngờ
Chiều xuân Huệ đã lên bờ sang sông
Bỏ ai ở lại ngóng trông
Nhìn theo con nước xuôi dòng cuốn trôi
Chuyện tình ngày ấy xa rồi
Lênh đênh một kiếp nổi trôi cuộc đời
Bây giờ gặp lại người ơi

Bùi Phước Vĩnh

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi