Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

LÊ BÁ LƯ về thăm quê (tt)


Đêm 9/9, sau khi các bạn về khoảng 10 phút thì Võ Thìn và một người bạn của Thìn đến thăm Lư, Lư gọi điện Phạm Duy và Lê Dũng quay trở lại, may là 2 vị chưa về đến nhà, để cùng tiếp tục lai rai với Thìn cho đến gần 23 giờ mới chia tay. Gởi các bạn mấy tấm hình kỷ niệm với Võ Thìn.
Lê Bá Lư1 nhận xét:

Haohao nói...

Về chiều tìm lại thăm nhau.
Biết bao ngang trái, nổi đau hình hài!
Với nhau chưa cạn mộtloi,
Mà nay bạn đã ra người thiên thu.

Người theo dõi