Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Thêm vài hình ảnh về Nguyễn Hoàng 64-71 tại cuộc họp mặt Nguyễn Hoàng 2010


NGUYỄN THỊ TỴ và LẴNG HOA CỦA NH6471


NH6471 TẶNG HOA CHO BAN TỔ CHỨC


CỬ,CHÍNH,LONG và CƯỜNGCỬ và NGỌC


KIM KỲ(Kỳ cọt)


Anh,Hiền và ĐiềnNguyễn Khắc Phước và ACE Nguyễn Hoàng 6471 tại Quảng trị


Hiếu,Cử và chị em NH6471 tại Quảng trị


Chính,Hào,Tỵ và Cử


Tỵ,Trị,Hiếu và Chính


Nguyễn thị Tỵ thay mặt NH6471 tại Quảng trị phát biểu


Từ trái qua phải: Bình,Hào,Tỵ,Đào,Xê ,Chính

Từ trái qua phải: Hào,Bình,Tỵ,Xê,Chính,Minh


Thúy và Phước

Hà,Mỹ,Ngọc,xxx


Hiếu và Tùng (đứng)

Thủy và Hào
ACE Nguyễn Hoàng tại Quảng trịNguyễn Hiếu trao học bổng cho 2 cháu con của NH6471 Lê quang Sinh và Nguyễn thị Kim CúcKhông có nhận xét nào:

Người theo dõi