Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

THÔNG BÁO CỦA BLL CỰU HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊVỀ NGÀY HỌP MẶT CỰU GIÁO CHỨC VÀ HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG LẦN THỨ BA.
BLL CỰU HS NH TẠI QT  KÍNH THÔNG BÁO CÙNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BLL CỰU HS NH,
CÁC  CỰU HỌC SINH NH GẦN XA:

VÀO NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2011,  U B N D THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐÃ CÓ CÔNG VĂN ĐỒNG Ý CHO HỌP MẶT CỰU GIÁO CHỨC 
VÀ HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG 
QUẢNG TRỊ
           VÀO NGÀY  24 THÁNG 6 NĂM 2012 ( CHỦ NHẬT ).

KÍNH  MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ TẤT CẢ CỰU HỌC SINH  NGUYỄN HOÀNG SẮP XẾP THỜI GIAN, CÔNG VIỆC ĐỂ VỀ DỰ BUỔI HỌP MẶT THÂN MẬT NẦY.

                                        TX QT .NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2011.
                                         TM BLL CƯU HS NH TẠI QUẢNG TRỊ.
                                                     TRƯỞNG BAN.
                                                   NGUYỄN LỚN.

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi