Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

CHIA BUỒNCỰU HỌC SINH N H 64-71 TẠI QUẢNG TRỊ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

ANH HỒ NGỌC TỐ, CỰU HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG

NIÊN KHÓA 1964-1971 ĐÃ VĨNH BIỆT GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ VỀ VỚI TIÊN TỔ.

XIN THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN,

CHỊ LIÊN HOA, CÁC CHÁU

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG TẠI ĐỒNG NAI.

CẦU MONG HƯƠNG HỒN ANH HỒ NGỌC TỐ

SỚM VỀ NƠI MIỀN CỰC LẠC.

NHÓM NH64-71 TẠI QUẢNG TRỊ

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi