Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Lửa Nguyễn Hoàng vẫn cháy - Đinh Quang Tuyết

Kính thưa quý thầy cô và tất cả anh chị em đồng môn Nguyễn Hoàng,


Thật xúc động vô cùng khi liên tiếp nhận được tin đóng góp gởi về trợ giúp các bạn NH khó khăn.

Đặc biệt nhất là trường hợp Bà Ngoại của 10C - anh Phan Bá Ân ở Mỹ - sáng nay lại nhận được tình nghĩa từ phương trời ÚC xa xôi gởi về giúp Lê Quang Tịnh.

Đó là tình cảm của bạn Nguyễn thị Mỹ Duyên- Hoan hô Mỹ Duyên nhé! Dù ở nơi đâu, xa hay gần,  lửa Nguyễn Hoàng vẫn cháy, dòng máu đỏ vẫn chuyễn lưu nuôi trái tim thắm đậm nghĩa tình Nguyễn Hoàng Thân Thương của chúng ta.

Quang Tuyết xin ghi rõ danh sách tên các bạn sau đây, và xin quý thầy cô, các anh chị mở file đính kèm để xem.

Xin tất cả CNH cập nhật thông tin để biết chính xác hoạt động của trang Tiếp sức của chúng ta.

Danh sách các bạn gởi về tiếp sức bạn Dư thị Mai

1- NHQT 68-72

*Nguyễn văn Lam 500.000$

*Nguyễn văn Lân 100.000$

*Trần thị Lài 1.000.000$

*Văn Thiên Tùng 200.000$

*Lê đình Nớp 100.000$

*Trần thị Hường 200.000$

*Bích Lan 100.000$

*Trần Hạnh 100.000$

* Trần Sanh 200.000$

Tổng cọng : 2.500.000$2.  NHSG 68-72

* Đinh Ngọc Chung 300.000$

*Thái thị Phi Phi 300.000$

*Nguyễn thị Thùy Duyên 200.000$

*Nguyễn thị Tuyết Nga 200.000$

*Trần thị Nghĩa 1.000.000$

Tổng cọng : 4.500.000

Phần tiếp sức bạn Lê Quang Tịnh:

* Nguyễn thị Mỹ Duyên 100 đô Úc

Xin thay mặt các bạn Tịnh, Mai gởi lời cám ơn các bạn đã gởi tình nghĩa về cho trang góp sức . Thân chúc tất cả cùng người thân vui , khỏe, và Hạnh Phúc

Thay mặt

Quang TuyếtDANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ TIẾP SỨC TÌNH THÂN NGUYỄN HOÀNG
(Files đinh kèm)+ Tiếp sức cho bạn Lê Quang Tịnh

*BLL NHSG : 1000.000$

* Hương Quê Nhà : 1000.000$

* Hà T.B.Hường : 200.000$

* Nguyễn.V.Trị : 300.000$

*Hoàng Đ. Việt : 400.000$

*Trần.T.Nghĩa : 200.000$

* Nguyễn Đ. Mừng : 200.000$

*Nguyễn Đ Kỳ : 200.000$

*Nguyễn Thính : 200.000$

*Minh Diệu : 500.000$

*Bà Ngoại (mẹ Diệu) : 200.000$

*Phan T Hòa : 100.000$

*Phạm T.Hiền : 100.000$

*Quang Tuyết : 100.000$

--------------------------
TC: 4.700.000$

*A.Phan bá Ân (USA) 50 USD+Tiếp sức cho  bạn Nguyễn Lam Sơn

*BLL NHSG 1000.000$

* Hương Quê Nhà 1000.000$

*Bích Hường 500.000$

* Lê Quang Hòa 500.000$

*Nguyễn T.Thanh Vân 500.000$

+ Thầy Nguyễn N Bôi 200.000$

+Thầy Lê Hữu Thăng 500.000$

* Lê Thị Ba 300.000$

*Phan T. Q.Thủy 200.000$

*Nguyễn V.Trị 300.000$

*Nguyễn Đ Kỳ 200.000$

* Phan .T.H.Mộng 100.000$

* Lê .V.Lộc 200.000$

*Quang Tuyết 100.000$

* Minh Diệu 300.000$

* Nguyễn T.Nga 50.000$

------------------

TC: 5.595.000$+Tiếp sức cho bạn Dư Thị Mai:

* BLL.NHSG 1000.000$

* Hương Quê Nhà 1000.000$

* Hà T.B.Hường 200.000$

* N.V.Trị 300.000$

* Nguyễn Đ. Kỳ 200.000$

* Minh Diệu 100.000$

-------------

TC : 2.800.000$

*A. Phan Bá Ân(usa) 50usd

* Nhóm 68-72 NH QT 2.000.000$

* Nhóm 68-72 NH SG 2.500.000$

---------------------------

TC:  7.300.000$

Và 50 USD


+ Tiếp sức cho bạn Nguyễn đặng Mẫn mổ sỏi thận:
 Trần Thị Nghĩa:  200.000$

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi