Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

SINH NHẬT TÔI - Thơ Lê Văn Tiến


Sinh nhật tôi

Từ lâu rồi
Tôi không thích làm ngày sinh nhật
Có gì đâu với tuổi đời chồng chất
Có gì đâu với thân xác rả rời
Nhưng hôm nay tôi chợt nhớ ra một điều
Thân thể của tôi là do cha mẹ tạo thành
Cớ sao tôi phải lảng quên!
Cớ sao tôi phải chối từ!
Mẹ tôi chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau
Cha tôi chân lấm tay bùn một nắng hai sương
Vì con: không sờn gian khổ, chẵng màng hiển vinh
Những ngày còn thơ dại
Tôi đâu biết cha nhọc nhằn
Tôi đâu biết mẹ gian truân
Hồn nhiên vui chơi, thả diều bắt dế
Tối về cha tắm gội,mẹ đút cơm
Nằm nghe tiếng ru à ơi của mẹ
“Ru con con théc cho muồi
Để mạ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi Chợ Quán Chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ, mua trầu Chợ Dinh…”

Tôi lớn lên trong tiếng ru của mẹ
Trong vòng tay ấm của cha
Hình hài tuy cao lớn
Nhưng bé bỏng trong tình thương
Mẹ không muốn con đi xa
Cha không muốn con lầm đường
Đường của cha là con đường sáng lạn
Cố lên con - mỗi lần cha khát vọng
Mẹ bao la như dòng suối hiền hòa
Để rồi hôm nay cha không còn nữa
Mẹ thân già mòn mỏi nhớ thương con
Tuổi sáu lăm tôi mới nhận ra rằng
Công cha nặng lắm ai ơi!
Nghĩa mẹ cao cả như trời đầy sao
Sinh nhật tôi vui ít buồn nhiều
Làm sao đền đáp công Người sinh ra
Một nén hương khóc Cha
Một giọt nước mắt nhớ Mẹ
Thương thay Cha Mẹ một đời vì con,

San Jose ngày 05 tháng 01 năm 2018.
Ngày sinh nhật của tôi.
Lê Văn Tiến
Không có nhận xét nào:

Người theo dõi