Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

HOÀN THÀNH KỶ YẾU 6471

350 cuốn Kỷ Yếu của NH 6471 đã in xong và sắp đến tay các bạn và thầy cô. 


Nội dung chính là chân dung và địa chỉ của hơn 170 bạn, một số bài viết và rất nhiều hình ảnh sinh hoạt của NH 6471 khắp nơi.


Tập kỷ yếu dày 60 trang kể cả  trang bìa là kết quả của một sự cọng tác công phu về kỹ thuật  và sự tài trợ hết sức hào hiệp của các mạnh thường quân trong nội bộ chúng ta để cho ra mắt một tập kỷ yếu với hình ảnh tương đối sắc nét, màu sắc trang nhả, chữ viết rõ ràng in trên nền vàng phù hợp với tên trường Nguyễn Hoàng. So những ấn phẩm của khác của NH thì tập kỷ yếu của chúng ta, mặc dù có một vài sai sót, nhưng có thể nói là đẹp nhất từ trước đến nay.


Những hình sau đây là hình chụp lại và cắt gọn , không phải là trang in, nhưng cũng không khác gì mấy.  


Bìa 1


Bìa 2


Trang viết


Trang chân dung và địa chỉTrang ảnh sinh hoạt

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi