Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

VIẾNG THÂN MẪU CỦA THẦY TRÂN PHÒ

Chiều hôm nay, 13 tháng 1 năm 2012 tức ngày 20 tháng chạp Tân Mão, chúng tôi gồm: Nguyễn Hiếu, Nguyễn thị Tỵ, Võ đức Minh, Nguyễn thị Mỹ, Trần văn Khôi và Lê quang Sinh, thay mặt ACE Nguyễn Hoàng 6471 đã đến Long Hưng xà Hải Phú, huyện Hải Lăng thắp hương cho thân mẫu của thầy Trần Phò vừa mới về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chia buồn với gia đình thầy Trần Phò về sự ra đi của Cụ bà, thầy vô cùng cảm động về những tình cảm của cựu học sinh khóa 1964-1971 không những đã giành cho thầy mà còn cả gia đình thầy. Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi đã ghi được:Xem videoclip:

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi