Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Trần Lộc và NH 6471 Quảng Trị

Tại Khu sinh thái Tích Tường

Tại Khu sinh thái Tích TườngTại nhà Lộc ở TX Quảng trị

Tại Khu sinh thái Tích Tường

Tại Đông hà
Videoclip Trần Lộc với NH6471 tại nhà

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi