Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

NH ĐN trao tiền tương trợ


Tin từ thầy Đỗ Tư Nhơn

Từ Đà Nẵng ra, NH Phan thị Quỳnh Thủy đã ghé BV TƯ HUẾ thăm NH Lê Khuyễn đang hóa trị tại đây và trao số tiền là 2.000.000 d ( Hai triệu đồng VN ) của BLL NH và HĐH QT tại ĐN giúp đỡ.

( Ảnh chụp tại BV Huế với Khuyến, Q Thủy, Cương anh Khuyến).


Sau khi về Nại Cửu trao cho NH Nguyễn Tranh số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng VN) do BLL NH và HĐH QT tại ĐN tương trợ, Phan Quỳnh Thủy ra Đông Hà thăm NH ĐINH THỊ HOA từ Huế về, tại nhà của Hoa Thủy đã trao số tiền là 500.000d ( Năm trăm ngàn ) của BLL NH ĐN giúp.

(Ảnh chụp tại nhà Hoa,với Hoàng, Dũng )

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi